แจ้งการชำระเงิน

หากไม่สามารถแจ้งได้สามารถติดต่อได้ที่ soratun007@gmail.com หรือโทร 0801041251
* ดอกจันทร์นำหน้า คือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

* ชื่อ(ผู้สั่งซื้อ):   

* เลขที่สั่งซื้อ:   

* ยอดเงินที่โอน:   

* โอนเข้าบัญชี:* วัน-เดือน-ปี ที่ทำการโอน:   

อีเมล์: 

หมายเหตุ:


* กรอกข้อมูลตามภาพ: